Ogłoszenie: Regulamin forum

Evi

 • Evi

  Offline DE Staff
 • Anonymous
Regulamin serwisu Nightwish PL

§1 Regulamin przedstawia zasady użytkowania serwisu.
 1. Z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub po wprowadzonych zmianach Użytkownik akceptuje regulamin w całości. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP.
 2. Użytkownik ma prawo wnieść do Administracji skargę na innego użytkownika (w tym na członków Ekipy Forum) poprzez wysłanie e-maila z opisem zaistniałej sytuacji na adres: admin[at]nightwish.pl. Użytkownik ma również prawo do zgłaszania postów naruszających którykolwiek punkt regulaminu poprzez naciśnięcie przycisku [Obrazek: postbit_report.gif] i podanie przyczyny zgłoszenia.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach Użytkownicy będą informowani w temacie: Dziennik Zmian.
 4. Pisząc na forum Nightwish PL Użytkownik akceptuje prawo do zachowania swoich wątków/wypowiedzi przez forum w celach archiwalnych i statystycznych - w przypadku usunięcia konta, bądź wyniknięcia innej sytuacji.
 5. Dodając tłumaczenia, fanarty, artykuły itp. w działach Dream Emporium, Tłumaczenia, Nightwishowe fanarty na stronę Użytkownik wyraża zgodę na opublikowanie treści jego wypowiedzi w serwisie Nightwish PL. Jednocześnie zachowuje on prawo do uznania autorstwa, ale prawa do dysponowania jego dziełem przechodzą na serwis Nightwish PL.
 6. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta na forum. Tzw. multikonta będą natychmiastowo blokowane.
 7. Jeżeli nie akceptujesz regulaminu, opuść forum i nie korzystaj z niego w żaden sposób.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 14.08.2013r.

§2 Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności.
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania swoich poglądów, trzeba jednak pamiętać, że nie każdy z jego zdaniem się zgodzi. Należy unikać przekonywania kogokolwiek na siłę do swoich poglądów.
 2. Wyrażając swoje zdanie Użytkownik nie ma prawa w żaden sposób obrażać innych użytkowników czy używać słów wulgarnych.

§3 Pisz zrozumiale, na temat i w odpowiednim dziale.
 1. Posty pisane przez Użytkowników powinny być zgodne z zasadami języka polskiego. Posty zawierające rażącą ilość błędów ortograficznych, interpunkcyjnych czy stylistycznych mogą zostać usunięte przez Ekipę Forum. Nagminne pisanie postów zawierających rażącą ilość błędów lub nie zrozumiałych może skutkować ostrzeżeniem.
 2. Posty pisane przez Użytkowników powinny być zgodne z zasadami Netykiety oraz nie mogą być niezgodne z prawem obowiązującym na terenie RP.
 3. Tematy zakładane przez Użytkowników powinny posiadać tytuły informujące o tym czego temat dotyczy. Powinny być zakładane w odpowiednich do tego działach. Użytkownik przed założeniem nowego tematu powinien sprawdzić czy takowy już nie istnieje, lub czy odpowiedź na jego pytanie nie została udzielona (tematy w Archiwum). Ekipa Forum ma prawo przenosić do Archiwum tematy, w których nikt nie wypowiada się przez co najmniej 2 miesiące.
 4. Prywatne rozmowy Użytkownicy powinni prowadzić poza ogólnym forum. Służą do tego PW, różnego rodzaju komunikatory, serwisy społecznościowe czy Forumowy Chat.
 5. Stawiając w poście tezę Użytkownik ma obowiązek poprzeć ją jakimiś argumentami. "Bo tak" - nie jest argumentem.
 6. Użytkownik nie może oskarżać nikogo na podstawie domniemania. Zwłaszcza jeśli w sytuacji spornej nie ma wystarczającej liczby dowodów i zeznań obu stron.
 7. Ekipa Forum ma prawo usunąć lub edytować post Użytkownika bez podania przyczyny.

§4 Konta Użytkowników
 1. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden animowany .gif w profilu (avatar lub sygnatura). Animacja nie może być zbyt dynamiczna, jaskrawa i kolorowa. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia avatarów lub sygnatur Użytkowników naruszających te zasady.

§5 Odpowiedzialność i prywatność.
 1. Administracja nie udziela gwarancji, że wszelkie mechanizmy serwisu będą działały prawidłowo oraz nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Skrypt forum stosuje pliki Cookies wyłącznie dla wygody Użytkownika. Więcej informacji o polityce prywatności stosowanej w serwisie oraz instrukcje dotyczące wyłączenia plików Cookies w przeglądarce: Polityka prywatności.
 3. Wszelkie prywatne dane Użytkownika (adres IP, e-mail itp.) są przechowywane w bazie danych. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku uzyskania do nich dostępu przez osoby trzecie w sposób niepowołany.
 4. Adres e-mail może zostać wykorzystany do potwierdzenia rejestracji konta oraz hasła, w celu informowania o aktualnościach i zmianach w serwisie oraz na forum.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników. W przypadku blokady konta Administracja zastrzega sobie prawo do upublicznienia danych użytkownika, tj. adres(y) IP, adres(y) e-mail. W przypadku popełnienia przestępstwa w/w dane mogą zostać udostępnione organom ścigania.

Administracja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. O zmianach użytkownicy będą informowani w temacie Dziennik zmian. Brak sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail (admin[at]nightwish.pl) automatycznie oznacza akceptację nowego regulaminu. W przypadku sprzeciwu wyrażonego w wiadomości e-mail użytkownik może się domagać usunięcia konta.Taryfikator ostrzeżeń i przewidywane kary.

[Obrazek: taryfikator.png]


[Obrazek: taryfikator-kary.png]